Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde her türden işin yasal olarak yapılabilmesi için yerel bir şirketin kurulması gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk hukuku, yabancı yatırımcıların birçok sektörde ticari faaliyette bulunabilmeleri için elverişli koşullar sağlamaktadır. Yabancı uyruklu yatırımcıların Kıbrıslı Türk vatandaşları ile ortak olmasını gerektirebilecek belirli ticari faaliyet türleri olmasına rağmen, bu durum yabancıların Kıbrıslı Türk ortağı olmayan bir şirket kurmasını (alternatif sektörlerde) her zaman kısıtlamaz.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE ÖZEL (LTD.) ŞİRKET KURULUŞU

KKTC Şirketler Yasası (FASIL.113) uyarınca, Kuzey Kıbrıs’ta özel şirket vasıtası ile faaliyet göstermek isteyen yabancı uyruklu yatırımcılar, yerel pazarda en az 25.000 Euro sermayesi olan bir LIMITED ŞİRKET (LTD) aracılığıyla faaliyet gösterebilirler.

Kuzey Kıbrıs’ta limited şirketin kuruluş süreci, Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. Fasıl 113 Şirketler Yasası uyarınca bir Limited şirket hissedarlarının yalnızca sahip olunan paylar kadar sorumluluğa sahiptir. Bu itibarla şirketin herhangi bir borcu veya sair yükümlülüğünün bulunması halinde, pay sahibinin şahsi malvarlıkları takip edilemez. Ancak bu durum şirketin kendisi için geçerli değil. Şirketin borçlarından dolayı şirketin tüm malvarlığıyla sınırsız sorumluluğu bulunmaktadır.

KKTC’de şirket kurabilmek için uyulması gereken bazı yönetmelik ve koşullar bulunmaktadır. Ancak, Kuzey Kıbrıs’ta nitelikli bir avukatın hizmetlerinden yararlandığınızda kuruluş sürecini tamamlamanız daha kolay olacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir şirket tescil ettirmek için aşağıdaki adımların atılması gerekmektedir.

1 ADIM. BİR ŞİRKET ADI SEÇİN

KKTC Şirketler Mukayyitliği nezdinde onaylanması uygun görülen özel bir isim seçmeniz gerekmektedir. Şirket isminin onaylanmasının ardından Şirketler Mukayyitliği, şirketinizin isminin 60 gün süreyle saklı tutulduğunu belirten bir belge düzenleyecektir.

2 ADIM. ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN VE ANA SÖZLEŞMENİN YAZILMASI

Şirket Sözleşmesi ve Ana Sözleşme, bir şirketin kurulmasına hizmet eden belgedir. Şirketin amaçlarını belirler ve hissedarların kuruluşa yönelik taahhütlerini teyit eder. Nesnelere ve makalelere bağlı olarak şirket faaliyet gösterir.

KKTC’de Şirket Sözleşmesi ve Ana Sözleşme’nin Türkçe yazılması gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs’ta yetkilendirdiğiniz nitelikli avukatınız, önerilen faaliyetlere dayanarak Şirket Sözleşmesi ve Ana Sözleşmeyi hazırlayacak ve hazırlanan belgenin içeriğinin şirketin faaliyetlerini kısıtlamamasını sağlayacaktır.

3 ADIM. ŞIRKET KURULUŞ FORMLARINI DOLDURUN

Bu aşamada avukatınız şirket kuruluş formlarını dolduracaktır – MŞ1, MŞ2, MŞ3.

Bu formlar, şirketin resmi adresi, direktörü ve/veya direktörleri ve sekreteri hakkında bilgiler içerir.

Şirket Sözleşmesi ve Ana Sözleşme de dahil olmak üzere tüm formlar KKTC’deki hissedarlar tarafından imzalanmalıdır. Bu işlemi bir hissedar ve/veya hissedarlar adına vekaletname yoluyla yasal bir temsilcinin ve/veya vekaletname yoluyla yetkilendirdiğiniz avukatınızın gerçekleştirmesi için görevlendirmeyi dikkate alabilirsiniz.

4 ADIM. HER YABANCI HISSEDAR IÇIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BİLGİLERİ SAĞLAYIN

Şirket kurabilmek için en az 2 (iki) ortak aranmaktadır. Hissedarlık yüzdesi ortaklar arasında kararlaştırılacaktır, çünkü KKTC yasaları hissedarları sahip olmaları gereken belirli bir hisse yüzdesi ile sınırlanmamaktadır.

Her hissedarın aşağıdaki belgeleri sağlaması gerekmektedir:

  1. Pasaportun onaylı kopyası;
  2. Vatandaşların ülkesi tarafından verilen Polisten onaylanmış Orjinal Sabıka Kaydı Belgesi (Temiz Belgesi)

5 ADIM. HER DİREKTÖR İÇİN VERGİ GÜVENLİK SERTIFIKASI İBRAZI

Yukarıda belirtilen belgelere ek olarak ( 4.Adım’ı okuyun ), bir direktörüm KKTC bankasından Banka Teminat Mektubu alması ve bankadan yukarıdaki yazıya dayanarak KKTC Vergi Dairesi’nden sağlanan Vergi Güvenlik Belgesi alması gerekmektedir.

Banka Garanti Mektubu almak için direktörün herhangi KKTC bankasındaki banka hesabına 140.000 TL (değişiklik gösterebilir) yatırması gerekmektedir. Bu tutar, herhangi bir vergi borcu için teminat olarak bankaya yatırılır.

ADIM 6. SERMAYE PAYINI KUZEY KIBRIS’TA BULUNAN BİR BANKAYA YATIRIN

Kuzey Kıbrıs yasalarına göre, şirketin sermayesinin kuruluş tarihinde ödenmesi gerekmektedir. Hissedarlık yüzdesine bağlı olarak, her hissedarın sermayesini (toplam en az 25.000 Euro) KKTC’deki bir banka hesabına yatırması gerekmektedir.  Sermaye, bir şirket kurulana kadar banka tarafından bloke edilir.

SON OLARAK, Yukarıdaki şartları yerine getiren KKTC Şirketler Mukayyitliği, yabancı yatırımcıların Kuzey Kıbrıs’ta iş yapmalarına izin veren bir kuruluş belgesi düzenleyecektir.

Kuzey Kıbrıs’ta şirket kuruluşu konusunda size yardımcı olacak bir avukat mı arıyorsunuz? Aşağıdaki formu doldurun, kısa süre içinde sizinle iletişime geçelim.