Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK), Temmuz 1974’ten önce Kıbrıslı Rumlara ait olan KKTC’deki arazi ve / veya mülkle ilgili talep ve tazminat taleplerini ele almak üzere 2005 yılında kurulmuştur. TMK, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından onaylanmıştır ve Mart 2006’dan beri tam olarak faaliyettedir.

Komisyon, taşınmaz mallar için iade, tazminat ve takas emri verme yetkisine sahiptir. Ayrıca, kullanım kaybı ve manevi zararlar için de tazminat talep edilebilir.  TMK Kıbrıs Türk toplumunun haklarına halel getirmeksizin meşru talepleri karşılamaya çalışır.