Avukatlarımız Kuzey Kıbrıs’taki aile davaları konusunda geniş deneyime sahiptir. Boşanmanın veya ayrılığın duygusal gerginliğini ve çocukların velayeti ve bakımı konusundaki anlaşmazlıkları iyi anlıyoruz ve bu sorunları çözmede deneyimliyiz.

Evliliğin bozulmasından kaynaklanan malların mülkiyeti ilgili anlaşmazlıklarda yardımcı olabiliriz. Nafaka hakkı ve mali destek konusunda da tavsiyelerde bulunabiliriz.

Sorunları dostane bir şekilde çözmek için müzakereler başlatmayı tercih ediyoruz, ancak gerektiğinde, özellikle aile içi şiddet veya acil durum tedbirleri içeren durumlarda müvekkillerimizi mahkemelerde temsil edip savunmaktayız.